Formulář pro registraci členů oddílu

 

Registrační formulář vyplňte po náboru !!!
Všechny kolonky jsou povinné, jinak není možná registrace  !!!

Foto stačí například mobilem na bílém pozadí stylu průkazových fotografií.
Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře je nutná registrace na Českém Svazu Juda viz odkaz. (z důvodu změny systému ČSJu registrace zatím nefunguje, přeskočte tento bod)Clear Selection
Zavazuji se, že můj syn (dcera) bude řádně plnit povinnosti člena Tělocvičné jednoty Sokol, dodržovat Stanovy ČOS. Prohlašuji, že můj syn (dcera) je v dobrém zdravotním stavu a že netrpí srdeční vadou ani jinou závažnou chorobou, která by ho omezovala ve sportu. (Lékařská prohlídka pro účely zjištění zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu je nezbytně nutná až u dětí, které se účastní závodů)
Souhlasím, aby můj syn – má dcera cvičil/a, sportoval/a v Tělocvičné jednotě Sokol.
Beru na vědomí, že rodiče mají přístup do cvičebních hodin jen na první hodinu svého dítěte a pak jen dle pokynů cvičitelů (trenérů) nebo na případné veřejné hodiny cvičení (netýká se oddílu R+D).
Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění. Přesnější informace o zpracování osobních údajů viz. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním údajů

Shrnutí

Zde jsou Vámi zadané údaje.

Zkontrolujte tyto údaje a potom odešlete formulář.