Proč dát své dítě na judo?

 - olympijský sport, fair play, všestranný rozvoj, úcta k druhému, fyzická kondice, zábava, tradice

- judo není jen olympijský sport s tradicí, ale i výchovný systém
- judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
- je nejrozšířenějším bojovým sportem na světě
- učí děti vzájemnému respektu
- podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte
- harmonicky se v tréninku doplňují složka fyzická a výchovná
- učí sebeovládání, trpělivosti, bojovnosti, úctě k soupeři
- umění přijmout prohru a vítězství
- je to nejvšestrannější sport
- průprava pro ostatní sporty nebo jako sport doplňkový

Na judu se děti naučí základní gymnastické a judistické dovednosti (kotouly, pády atd.), rozvoj obratnosti formou úpolových her a samozřejmě nejzákladnější techniky z juda a sebeobrany, při kterých se dbá na bezpečnost dětí. Děti se také během roku seznámí s historií juda, základními povely v japonštině a se sportovní etikou, která k judu neodmyslitelně patří.

Judo není založené jen na fyzické síle, ale na technice provedení a proto je vhodné i pro něžnější pohlaví. Určitě nezanedbatelné jsou i další dovednosti, které zde děti můžou získat. Jsou to pohybové dovednosti hlavně z oblasti gymnastiky, dále je to hlavně fyzická připravenost, ohebnost a mrštnost. Také zde musím zmínit samotnou sebeobranu, která se může hodit v každém věku.  Judo také komplexně napomáhá odstraňovat drobné nedostatky v motorickém vývoji dětí. V tomto směru je zde velké pozitivum, že jedinec cvičí bos, například kvůli plochým nohám malých judistů a rychlejšímu dozrávání pohybových center v mozku dětí.

 

Proč začít s námi?

Jsme nejstarší judo oddílem v Hradci Králové. Letos oslavíme 75-let od založení. Naše tréninky jsou vedeny pod dohledem kvalifikovaných trenérů a úspěšných závodníků. Oddíl má k dispozici veškeré sportovní zázemí pro poskytnutí kvalitní přípravy judistů.

 

Kdy začít?

Začít se může kdykoliv. Ideální začátek je pro dívky i chlapce mezi šestým až dvanáctým rokem. Je to ale do značné míry individuální, neboť pohybové dovednosti dětí se výrazně liší.

 

Co potřebujete ?

Tradičním cvičebním oděvem judisty je kimono (jap. JUDO-GI) s páskem (jap. OBI) příslušné barvy, dle dosaženého technického stupně žákovské (KYU) nebo mistrovské (DAN) vyspělosti, kterou každý žák získá na základě úspěšně vykonané zkoušky.

Tradiční JUDO-GI by mělo mít bílou barvu. Základní barva pásku  je rovněž bílá.

(Ve sportovním judo se připouští judo-gi modré barvy)

Každý žák je povinen nosit přezůvky (jap. ZORI) a udržovat svůj cvičební oděv v čistotě. Cvičíme na boso na žíněnce (jap. TATAMI).

Kimona pro judisty je možné výhodně zakoupit zde

 

Kolik mě to bude stát?

Bližší informace najdete v sekci Oddílové příspěvky