Co je judo? 

Judo (znamená jemná cesta) může být chápané jako zajímavý sport, umění, rekreační či společenská aktivita, kondiční program, způsob sebeobrany anebo výkonnostní sport. Judo poskytuje svým příznivcům široké možnosti seberealizace v každém věku. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost tréninků po celý rok. O popularitě a významu svědčí i to, že je i na programu olympijských her.

Judo u dětí podporuje všeobecný rozvoj, organizací UNESCO bylo vyhlášeno jako nejvhodnější sport pro děti od 4 do 12 let. Judo učí děti vzájemnému respektu, úctě k soupeři, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair play. Zároveň i trpělivosti, radosti z vítězství, ale i vyrovnání se s prohrou. V judu platí, že jen bojovnost nestačí, důležitá je psychická odolnost, technická vyspělost, taktika a fyzické předpoklady.

První věcí, kterou se žák učí je technika pádu. Začátečník se učí padat tak, aby se hlavou neudeřil o zem, učí se ovládat ruce, aby mu nekontrolovaně nepoletovaly ve vzduchu. Zároveň s tím se učí techniky držení a přechodu na zemi. Se zvládnutím techniky pádu se přechází na provádění technik v postoji, a jejich provádění v pohybu a v kombinacích.

 

Historie juda

 Jigoro Kano se narodil v Japonsku ještě za éry trvání feudální epochy, která zde skončila v roce 1867. Až do tohoto období fakticky vládl v ostrovní říši šógun a k nejvýše postaveným společenským vrstvám patřili samurajové. Pod tlakem západních mocností byl v roce 1868 šógunát zrušen a samurajové postupně zbaveni svých privilegií.

Jigoro Kano v dětství často stonal. Ve škole jej pak stále někdo týral, a tak si vypracoval plán tělesné zdatnosti. V sedmnácti letech se začal věnovat bojovým uměním. Trénoval jujitsu pod vedením Hačinosuke Fukody, jenž vyučoval styl tanšinšinjo. Toto odvětví jujitsu se specializovalo na útoky do míst nervových zakončení a na techniky úderů. Po smrti svého učitele se Jigoro Kano zapsal do další školy, specializované na nagewazu (techniku hodů). Roku 1882 Jigoro Kano založil vlastní styl. Nejprve jej nazýval kano rjú, později dostal název kodokan judo.

Kano o tomto novém judo v jedné ze svých prvých lekcí říká: „Zatímco jsem studoval jujitsu, o které jsem neměl pouhý zájem, došel jsem také k závěru, že to je nejúčinnější trénink jak těla, tak mysli. To mne přimělo rozšířit je do hloubky i šíře. Bylo však nezbytné vylepšit staré jujitsu, protože starý styl nebyl rozvinut a navržen pro tělesnou výchovu nebo morální a intelektuální trénink. Morální a intelektuální trénink nebyly ve skutečnosti nic jiného než nahodilé přenosy z bojového výcviku jujitsu, které bylo výhradně zaměřeno na vítězství. Na druhé straně tím, že jsem znal všechny výhody a nevýhody jednotlivých škol jujitsu, došel jsem k závěru, že je nutné rekonstruovat jujitsu dokonce i jako cvičení pro vojenské účely. Tím, že jsem shromáždil všechny kladné poznatky, jimž jsem se naučil v různých školách, a přidal jsem k nim své vlastní záměry a závěry, založil jsem nový systém pro tělesnou kulturu a mentální trénink, stejně jako pro vítězství v utkáních. Nazval jsem jej Kodokan judo.“ 

V Tokiu si Kano otevřel malou školu jež měla pouze devět žáků, o rok později osm žáků, ale v roce 1886 již 112 žáků.

V době znovuoživení japonských kulturních tradic a odklonu od slepého imitování Západu mistři jujitsu žárlivě sledovali rozvoj Kodokan judo a nedokázali pochopit, že Kano, který má univerzitní diplom a dostatek finančních prostředků, jim odebírá žáky a tím i obživu. Judo zaznamenávalo velký pokrok a získalo si veřejnost překvapivým způsobem. Všichni obdivovali morální postuláty a vysoký idealismus, jímž oplíval Jigoro Kano, ale na praktickou užitečnost Kodokan judo se pohlíželo s nedůvěrou. V té době nejsilnější škola jujitsu Tocuka Jošinrjú, z níž většinou pocházeli instruktoři tokijské policie, považovala Kodokan judo za svého vážného konkurenta a její stoupenci vyvolávali stále ostřejší rozpory. Ty se vyhrotili natolik, že nebylo jiné cesty než tzv. dodžó jaburi (vpodstatě souboj dvou škol a nalezení pravdivé odpovědi. Škola, která prohrála, automaticky ztratila všechny své členy). V utkání, k němuž každá pozvaná škola vyslala patnáct mužů, přesvědčivě vyhrálo Kodokan judo – ve třinácti utkáních zvítězilo a dvě utkání skončila nerozhodným výsledkem. Zřídka se však uvádí skutečnost, že jeden z poražených stoupenců jujitsu při utkání zemřel. Smrtelné zranění utrpěl Entaró Kouči, když borec Kodokanu Širó Saigo uplatnil velmi účinný a velmi nebezpečný chvat jamaaraši (horská bouře). Tím se ukázala značná převaha Kodokan judo nejen v principech, ale i v technikách, a od té doby se rychle rozšířilo po celém japonském území. Kanovo nové umění uznal i řídící orgán pro bojová umění – Butokwai.

Později se judo spolu s kendo dostalo do osnov výuky na základních a středních školách. Jigoro Kano se se stal v Japonsku významnou osobností, neboť kromě funkce ministra školství, byl členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo.

 

JUDO KODOKAN 

  Kodokan Judo je celý název japonského bojového umění založeného profesorem Jigorem Kanem, rozšířeného po celém světě a známého jen jako Judo. Kodokan Judo využívá dva principy: minimální úsilí – maximální účinnost („Seiryoku-zenyo“) a vzájemný prospěch („Jita-kyoei“).

První princip znamená využívat co účinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře.

Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi, neboť judo nemůžete cvičit sami.

 

Počátky Judo v Československé republice

 První pokusy s výcvikem jiu jitsu se vČeskoslovensku datují v letech 1907 – 1910, pod vedením Dr. Františka Smotlacha, který obstaral německou publikaci o judu. V roce 1919 byl zahájen organizovaný výcvik jiu jitsu při vysokoškolském sportu v Praze. Současně vznikaly kroužky i v jiných místech. V roce 1920 mají zájemci o nový sport k dispozici první český překlad publikace „Das Kano Jiu jitsu /judo/” . V témže roce začíná organizovaný výcvik jiu jitsu v armádě. V roce 1930 jsou organizovány pravidelné kursy pro vysokoškoláky v Praze, právě díky prof. Dr. Smotlachovy. V roce 1933 byl založen pod vedením Ing.Pecáka první samostatný oddíl jiu jitsu. Od roku 1934 se výcvik ubírá novým směrem, více orientovaným na sportovní cíle. V roce 1935 se v Plzni uskutečnil “Velký match o nejlepšího judistu ČSR” , ve kterém v konkurenci sedmi závodníků zvítězil Adolf Lebeda.

Československý svaz jiu jitsu byl založen 3.dubna 1936 a jeho prvním předsedou se stal jeho neúnavný propagátor a významný čs.přírodovědec prof. Dr. Smotlacha. V letech 1935 a 1936 navštívil ČSR prof.Jigoro Kano. Po skončení druhé světové války v roce 1945 dochází k dalšímu rozšíření činnosti svazu. V roce 1952 se judo začíná organizovaně provozovat i na Slovensku. V roce 1953 jsem se stali prozatímním členem Evropské unie judo /EUJ/. V roce 1953 jsme převzali i pravidla EUJ a činnost zahájilo reprezentační družstvo ČSR pod vedením A.Lebedy. V 1964 se judo stalo olympijským sportem. Funkci předsedy Československého svazu jiu jitsu a judo vykonávali:

1936 – 39 prof.DR.František Smotlacha

1939 – 43 MUDr.Josef Skokan

1943 – 48 Dr.Ludvík Reimann

1948 – 50 MUDr.Bedřich Krákora

1950 – 78 Ladislav Pikhart

1978 – 85 Ing.Jan Mrákota

1985 – 92 Ing.Jaroslav Vacek

1992 – 96 Josef Balcar

1996 - Letošník Josef

Československý svaz judo formálně ukončil svou činnost dne 3.4.1993, když kongres EUJ v tento den přijal za řádné členy Český svaz judo a Slovenský svaz judo.

 

V bodech

1860 narodil se Jigoro Kano

1868 rozpad shogunátu Tokugawa , zrušen stav samurajů, zákaz nošení mečů a samurajských znaků (např. účesů) na veřejnosti, znovunastoleno císařství

1882 Jigoro Kano zakládá Kodokan Judo, dojo je umístěno v chrámu Eisho -Ji v Tokiu, nadále však navštěvuje své učitele a trénuje s nimi

1884-85 vznikají Nage -No-Kata a Katame -No-Kata, souhrnně se nazývající Randori -No-Kata

1886 legendární utkání Dojo - Jaburi mezi družstvem Kodokanu a školou Totsuko - Ryu , Kodokan vítězí, následkem toho se Judo zavádí do policejního výcviku

1887 vznikají Ju -No-Kata, Go -No-Kata a Itsutsu -No-Kata

1888 vzniká Kime -No-Kata (nazývaná též Shinken - Shobu -No-Kata)

1895 vzniká původní Gokyo , tzv. Kyu - Gokyo -No- Waza , čili systém 42 hodových technik v 5ti skupinách

1915 na universitě Waseda (nikoliv v Kodokanu ) vzniká Gonosen -No-Kata

1919 se začíná organizovat judo v ČSR (První republika).

1920 vzniká inovované Gokyo , tzv. Shin - Gokyo -No- Waza , čili systém 40 hodových technik v 5ti skupinách (z původního systému bylo 8 technik vyňato a zařazeno 6 nových), v této podobě jej známe dodnes

1922 kompletní dotvoření technického systému Judo včetně dvou základních hesel Seiryoku - Zenyo a Jita- Kyoei , Jigoro Kano v politice, posléze ministrem školství, Judo zavedeno do povinné školní výuky

1922 Vojenská tělovýchovná škola zařadila do výcviku jiu-jitsu.

1924 vzniká Seiryoku - Zenyo - Kokumin - Taiiku -no-Kata

1930 byly v Praze zahájeny pravidelné kurzy pro vysokoškoláky v tělocvičně Marathon v Černé ulici pod vedením Adolfa Lebedy

1933 byl založen první samostatný oddíl jiu-jitsu ve VŠ Praha pod vedením Ing. O. Pecáka a v Brně v té době vedl výcvik jiu-jitsu F.S.Dobó.

1933 poprvé navštívil ČSR zakladatel juda, profesor Jigoro Kano, který v Praze předvedl instruktáž na VŠ Praha.

1934 byl v Plzni byl založen samostatný oddíl jiu-jitsu při BC Star Plzeň.

1934 bylo první Mistrovství Evropy v Drážďanech, byla založena Evropská unie juda se sídlem v Berlíně. Zakládajícím členem byla i ČSR.

1936 byl založen Československý svaz jiu-jitsu. Prvním předsedou byl zvolen profesor Dr. František Smotlacha.

1937 Jigoro Kano vydává knihu "Judo( Jujutsu )", nakladatelství Maruzen Company (Tokio)

1937 Při cestě na OH v Berlíně navštívil ČSR podruhé prof. Dr. Jigoro Kano. Zahájil výcvik juda ve školním roce 1936 /1937 ve VŠ Praha.

4.5.1938 umírá Jigoro Kano

1943 utváří se Joshi -Judo- Goshinho neboli forma cvičení ženské sebeobrany

1945 okupace Japonska po skončení 2. světové války armádou USA, zákaz provozování jakýchkoliv bojových umění

1946-9 postupné uvolňování situace, nejprve povoleno provozování Judo, poté i ostatních bojových umění

1956 vzniká sestava Kodokan - Goshin - Jutsu (neboli Goshin - Jutsu -No-Kata) jako reakce na nové útoky ve světě bojových umění

1956 byl ustanoven Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) a pod touto organizací vznikl také Československý svaz juda.

1964 sportovní Judo je jakožto první asijský bojový sport uvedeno na OH v ukázkových disciplínách

1968 Kodokan v čele se Sumiyuki Kotanym vydává soubor revidovaných všech sestav vzešlých z Kodokanu , dochází tudíž k drobným úpravám v učení Kata

1972 Judo oficiálně začleněno do systému OH

1982 100. výročí založení Kodokanu , Kodokan oficiálně začleňuje další techniky do systému a nazývá je Shimmeisho -No- Waza

1984 dokončena nová budova Kodokanu ve čtvrti Bunkyo -Ku v Tokiu

1988 Judo žen je uvedeno na OH jako ukázkový sport (za života zakladatele nesměly ženy soutěžit vůbec)

1992 Judo žen oficiálně začleněno do systému OH

1993 po rozdělení republiky vzniká Český svaz juda.